Patientinformation om Corona Covid-19

Är det säkert att gå till tandläkaren?

– Tandläkarhuset Grästorp följer nationella riktlinjer kring smittskydd och uppdaterar oss kontinuerligt med information från Folkhälsomyndigheten gällande coronaviruset.

Vi står för en trygg och säker tandvård.

Patienter och medarbetare som uppvisar symptom, även lindriga sådana, ska inte komma till kliniken.

Känner du dig helt frisk och inte uppvisar några symptom är du varmt välkommen att besöka oss. Vi rekommenderar dig att komma utan sällskap om du har en bokad tid.

I nuläget håller vi vår klinik öppet. Givetvis kan utvecklingen i Sverige förändra läget med kort varsel och vi kan då tillfälligt behöva begränsa eller stänga vår verksamhet under en viss period.

Är du idag i behov av tandvård eller har en tid inbokad längre fram rekommenderar vi dig att besöka tandläkaren eller tidigarelägga din inbokade tid via Mina sidor eller på 0514-10133. Detta för att minska risken att inte kunna erbjuda dig den tandvård du behöver om vår verksamhet begränsas eller om sjukdomssymptom uppstår.

Hälsningar vi på Tandläkarhuset Grästorp